sobre mi (breu currículum)

He estudiat Belles Arts (2008) i Animació Stop-Motion (2009) a València.
Fins ara, he treballat en tasques relacionades amb la creació, l’educació i la gestió cultural i m’agrada mantindre’m activa i en constant formació en tots aquells aspectes que puguen enriquir la meua trajectòria.
Si voleu saber-ne més, podeu descarregar el meu curriculum.

També podeu visitar la meua pàgina web.
___

He estudiado Bellas Artes (2008) y Animación Stop-Motion (2009) en Valencia.
Hasta ahora, he trabajado en tareas relacionadas con la creación, la educación y la gestión cultural y me gusta mantenerme activa y en constante formación en todos aquellos aspectos que puedan enriquecer mi trayectoria.
Si queréis saber más, podéis descargar mi curriculum.

También podéis visitar mi página web
___

I’ve studied Fine Arts (2008) and Stop-Motion Animation (2009) in Valencia.
So far, I have worked on tasks related to the creation, education and cultural management and I like to keep active and ongoing training in all aspects that can enrich my career.
If you want to know more, you can download my curriculum.

You can also visit my web page